Vad är en gendarmeri?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SEMESTER OCH RESOR FRÅGA #491

Vad är en gendarmeri?

Militärt organiserad poliskår

Förklaring

En gendarmeri är en militärt organiserad poliskår som kan vara knuten till ett lands försvarsmakt. Ordet "gendarm" kommer från franskans "gens d'armes" (beväpnade personer). Gendarmerier verkar för upprätthållande av inre ordning, särskilt på landsbygden. De kan även användas som nationella säkerhetsstyrkor och sättas in vid t.ex kravaller. EU har ett gendarmeri som grundades år 2004.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 51% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-05-01.