Vilket land tillhör Påskön?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GEOGRAFI FRÅGA #4962

Vilket land tillhör Påskön?

Chile

Förklaring

Påskön ligger i södra Stilla havet. Ön är en del av Chile och ligger 3.600 km från Chiles kust. Påskön är berömd för sina många förhistoriska stenstatyer, så kallade moai, som står utplacerade längs kusten. Påsköns historia är rik och kontroversiell. Befolkningen har överlevt hungersnöd, epidemi, inbördeskrig, slaveri, kolonisation och skogsskövling. Befolkningsantalet har minskat drastiskt flera gånger, men är i dag omkring 3.000.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 58% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2010-08-07.