Vilket land förbinder Öresundsbron Sverige med?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GEOGRAFI FRÅGA #5

Vilket land förbinder Öresundsbron Sverige med?

Danmark

Förklaring

Öresundsförbindelsen (invigd 1:a juli 2000) är en fast kombinerad bro- och tunnelförbindelse mellan Sverige och Danmark. Förbindelsen utgörs av Öresundsbron mellan Lernacken (söder om Malmö) i Skåne och den konstgjorda ön Pepparholm samt en tunnel mellan Pepparholm och Amager. Förbindelsen består av en motorväg och ett dubbelt järnvägsspår med en total längd på 15,9km.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 92% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-09.