Varifrån stammar orden "Att vara eller icke vara, det är frågan"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ORD OCH SPRÅK FRÅGA #508

Varifrån stammar orden "Att vara eller icke vara, det är frågan"?

Hamlet

Förklaring

Hamlet, Prins av Danmark är en tragedi skriven av dramatikern William Shakespaere (1564-1616). Hamlet utgavs första gången år 1601-1603. Berättelsen handlar om prins Hamlet som ställs inför en rad dilemman i förbindelse med mordet på hans far. Mördaren är hans farbror Claudius, som också intagit tronen och gift sig med Hamlets mor. Berättelsen utspelar sig på slottet Kronborg i Helsingör. Citatet "Att vara eller icke vara, det är frågan", härstammar från Hamlet.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 94% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-05-01.