Vad är ljusets hastighet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #515

Vad är ljusets hastighet?

299.792.458 meter/sekund

Förklaring

Ljusets hastighet är den högsta möjliga hastigheten ljuset förflyttar sig med i vakum. Den definieras som 299.792.458 m/s, men i dagligt bruk sägs den vara 300.000 km/s. I partikelmodellen uppfattas ljus som ett flöde av masslösa partiklar. År 2001 lyckades den danska fysikern Lene Vestergaard Hau och hennes forskargrupp på Harvard bromsa in en ljusstråle till stillastående i en sekund, genom att leda den genom en suprafluid.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 54% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-05-01.