Vad betyder det i relation till födseln, när man talar om att ett djur kastar sin avkomma?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #53

Vad betyder det i relation till födseln, när man talar om att ett djur kastar sin avkomma?

Att födseln sker för tidigt

Förklaring

Kastning är en veterinärterm för abort efter slutet av den embryonala perioden, där utstötning av det befruktade ägget eller tidigare fosterstadier är vanligare (35-40%). Kastning kan ske under hela dräktigheten, men chansen att det sker är relativt liten (5%). Orsaken till kastning kan vara svårt att fastställa, men kan bero på genetiska, traumatiska, toxiska och hormonella orsaker. Sjukdomen genital brucellos orsakas av bakterien Brucella abortus.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 30% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-11.