Ungefär hur länge varar en normal graviditet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #54

Ungefär hur länge varar en normal graviditet?

280 dagar

Förklaring

Ordet "graviditet" kommer från det latinska ordet "gravidus", "gravis" och betyder "belastad" eller "tung". Vanligtvis pågår en graviditet i ca 280 dagar (40 veckor), beräknat från den senaste menstruationens första dag. Det är normalt att längden för olika graviditeter varierar. Graviditeten delas in i tre trimestrar där den första trimestern omfattar de första 12 veckorna efter sista menstruationen. Andra trimestern är perioden fram till och med vecka 28 och tredje trimestern resten av graviditeten.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 50% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-11.