Vilket av följande landskap ligger inte i Svealand?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GEOGRAFI FRÅGA #5629

Vilket av följande landskap ligger inte i Svealand?

Dalsland

Förklaring

Svealand är den mellersta av Sveriges tre landsdelar och består av landskapen Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland och Västmanland. Tidigare har även Gästrikland räknats till Svealand, medan Värmland fram till 1815 var en del av Götaland. Svealand saknar egen administrativ betydelse, men begreppet används dagligen, till exempel i väderleksrapporterna.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 53% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-04-27.