Vilket av följande landskap har ingen kust?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GEOGRAFI FRÅGA #5634

Vilket av följande landskap har ingen kust?

Dalsland

Förklaring

Dalsland är ett landskap i Götaland i västra Sverige. Det ligger väster om Vänern och gränsar i norr till Värmland, i nordväst till Norge, i väster till Bohuslän och i söder till Västergötland. Dalsland kallas ofta för "ett Sverige i miniatyr". Där finns gott om sjöar, slätter och även ett fjäll.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 60% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-04-28.