Vilka är floderna i ramsan "vi ska äta, ni ska laga"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GEOGRAFI FRÅGA #5655

Vilka är floderna i ramsan "vi ska äta, ni ska laga"?

Viskan, Ätran, Nissan och Lagan

Förklaring

Viskan, Ätran, Nissan och Lagan är fyra större floder som utmynnar i havet längs Sveriges västkust. Viskan är den nordligaste av floderna och Lagan den sydligaste. En ramsa för att komma ihåg ordningen på floderna är: "vi ska äta, ni ska laga".

Statistik

Svarstid 0s (0s). 57% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-04-28.