Hur hög är den högsta punkten på fast mark i Sverige ?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GEOGRAFI FRÅGA #5659

Hur hög är den högsta punkten på fast mark i Sverige ?

2 097 m.ö.h.

Förklaring

Kebnekaise är Sveriges högsta berg och utgörs av ett bergmassiv i Lappland. Kebnekaise har två toppar, varav Sydtoppen är den högsta med sina 2 102 meter över havet. Sydtoppen utgörs av en glaciär, och höjden ändras därför ständigt med glaciärens tillväxt och avsmältning. 2010 visade på en liten sänkning till 2 102. Den högsta punkten i Sverige på fast mark är Kebnekaises kala nordtopp, 2 097 m.ö.h.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 28% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-04-28.