Silvergruvan i Sala är mest känd för sitt silver, men den var även en av Sveriges viktigaste producenter av två andra metaller. Vilka?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #5679

Silvergruvan i Sala är mest känd för sitt silver, men den var även en av Sveriges viktigaste producenter av två andra metaller. Vilka?

Bly och zink

Förklaring

Silver är den ädlaste metall som har brutits i gruvan i Sala. Men Sala har även har varit en av Sveriges viktigaste producenter av metallerna zink och bly under historien. Dessa tre metaller åtföljer ofta varandra i berggrunden i s.k. sulfidmalmer. Zink och bly var först biprodukter av silverutvinningen men kom med tiden att dominera gruvans produktion. Idag är gruvan i huvudsak en turistattraktion med guidade turer.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 18% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-04-28.