Vilken av föjande tidningar kommer från en påhittad ort?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SAMHÄLLET FRÅGA #5680

Vilken av föjande tidningar kommer från en påhittad ort?

Grönköpings Veckoblad

Förklaring

Grönköpings Veckoblad är en skämttidning som utges en gång i månaden. I Grönköpings Veckoblad speglas händelser i såväl Sverige som världen i övrigt som om de hade hänt i småstaden Grönköping. Tidningen har därför rapporterat om det misslyckade tunnelbygget genom det lokala berget Gökmassivet (som en parodi på Hallandsåstunneln) och införandet av trängselskatt för bilister på Västra Tvärgränd (som en parodi på trängselskatten i Stockholm).

Statistik

Svarstid 0s (0s). 63% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-04-28.