Inom vilken vetenskap utvecklade Carl von Linné systematik och nomenklatur?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #5705

Inom vilken vetenskap utvecklade Carl von Linné systematik och nomenklatur?

Botanik

Förklaring

Carl von Linné var en svensk botaniker och vetenskapsman som föddes år 1707 i Småland. Han lade grunden till den moderna nomenklaturen inom biologin och den moderna systematiken som grupperar växter och djur. Linné försökte även dela in bergarter, mineral och fossil i "stenriket", men det fick inte någon stor genomslagskraft. Vissa av hans indelningar ter sig idag lite märkliga. T.ex. grupperade han in njursten och gallsten i stenriket.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 88% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-05-10.