Tidigt på våren kan man se en svart hönsfågel spela på mossar. Den har kluven stjärt och ett karaktäristiskt kuttrande och bubblande läte. Vilken fågel är det?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #5709

Tidigt på våren kan man se en svart hönsfågel spela på mossar. Den har kluven stjärt och ett karaktäristiskt kuttrande och bubblande läte. Vilken fågel är det?

Orre

Förklaring

Tidigt på våren börjar orren sin lek, som före soluppgången hålls på marken (t.ex. på mossar, frusna kärr eller sjöar). I soluppgången flyger tupparna upp i träden och spelar även där. Under leken blåser och kuttrar de, springer och hoppar, låter vingarna hänga ned och reser upp och breder ut stjärten. Häftiga strider utkämpas ofta mellan tupparna. Hönorna är på lekplatsen, men håller sig i skymundan och uppsöks av de segrande tupparna.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 65% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-05-10.