I den fornnordiska mytologin utgjordes världen av trädet Yggdrasil. Vilken art var trädet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #5725

I den fornnordiska mytologin utgjordes världen av trädet Yggdrasil. Vilken art var trädet?

Ask

Förklaring

Yggdrasil var asagudarnas världsträd. Det hade tre rötter: den första gick till människornas (Midgård) och gudarnas hemvist (Asgård), den andra till jättarnas hemvist (Utgård) och den tredje till underjorden (Hel). Under var och en av dessa rötter fanns en brunn: under den första roten låg Urdarbrunnen där gudarna höll sina ting, under den andra Mimers brunn, visdomens och kunskapens källa, och under den tredje föddes älven Vergelmer.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 67% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-05-10.