Tre nationalparker möts nära Kisurisstugan i Lappland. Sarek och Padjelanta är två av dem. Vilken är den tredje?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #5734

Tre nationalparker möts nära Kisurisstugan i Lappland. Sarek och Padjelanta är två av dem. Vilken är den tredje?

Stora Sjöfallet

Förklaring

Vattenfallet Stora Sjöfallet, som en gång ansågs vara ett av de mest magnifika i Europa, men som idag bara undantagsvis har ett någorlunda högt vattenflöde, var det huvudsakliga skälet till att området avsattes som nationalpark 1909. Idag är sjön reglerad med en damm och i området finns även påverkan i form av grusbankar, kraftledningar och ett vindkraftverk. På grund av bl.a. dessa ingrepp har Stora Sjöfallets nationalparksstatus ifrågasatts.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 18% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-05-10.