Vad heter kärnkraftverket strax norr om Uppsala?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

TEKNOLOGI FRÅGA #5747

Vad heter kärnkraftverket strax norr om Uppsala?

Forsmark

Förklaring

Forsmarks kärnkraftverk har tre reaktorer och den totala installerade elektriska nettoeffekten är efter de senaste effekthöjningarna 3157 MW. År 2009 beslöt Svensk Kärnbränslehantering AB att anläggningen för det framtida slutförvaret av svenskt kärnbränsle förläggs vid Forsmarksverket.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 72% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-05-10.