Vilket universitet har campus i orterna Härnösand, Sundsvall och Östersund?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GEOGRAFI FRÅGA #5755

Vilket universitet har campus i orterna Härnösand, Sundsvall och Östersund?

Mittuniversitetet

Förklaring

Mittuniversitetet är ett svenskt statligt universitet. Lärosätet är beläget i regionen kring Sveriges geografiska mittpunkt, med campus på tre orter: Härnösand, Sundsvall och Östersund. Mittuniversitetet blev universitet 2005 och hette före det Mitthögskolan. Mitthögskolan bildades 1993 genom ett samgående mellan Högskolan i Östersund och Högskolan i Sundsvall/Härnösand.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 59% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-05-10.