Kivier är en fågelfamilj inom ordningen strutsfåglar som endast lever i...?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #576

Kivier är en fågelfamilj inom ordningen strutsfåglar som endast lever i...?

Nya Zeeland

Förklaring

Kivier är den minsta fågelfamiljen inom ordningen strutsfåglar. De har endast ett släkte som omfattar fem arter. Precis som övriga strutsfåglar kan kivin inte flyga. Den lever endast på Nya Zeeland och är anpassad till ett liv där det inte är nödvändigt att kunna flyga. Kivier lever i hålor i skogsmarken och livnär sig på bl.a. insekter och fallna frukter. De invånare i Nya Zeeland som härstammar från Europa har uppkallat sig själva efter fågeln och kallar sig för kivier.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 63% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-05-02.