Vilken svensk vetenskapsman upptäckte grundämnet syre?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #5798

Vilken svensk vetenskapsman upptäckte grundämnet syre?

Carl Wilhelm Scheele

Förklaring

Carl Wilhelm Scheele var apotekare och en av det europeiska 1700-talets mest framstående kemister. Scheele var först med att analysera och beskriva en mängd substanser, bl.a. klor, mangan, molybden, volfram och barium. Det man främst minns honom för idag är hans upptäckt av deflogisticerad luft, dvs. syre. Upptäckten gjordes sannolikt några år före Joseph Priestleys upptäckt av samma ämne. Priestley publicerade dock upptäckten före Scheele.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 44% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-05-11.