Giraffen är känd för sin långa hals, men hur lång är dess tunga?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #580

Giraffen är känd för sin långa hals, men hur lång är dess tunga?

45 cm

Förklaring

Giraffen (Giraffa camelopardalis) är världens högsta markbundna djur. En vuxen hangiraff kan bli upp till 5,3 meter och väga runt 1-2 ton. Giraffer är idisslare och lever på den afrikanska savannen i lösa flockar med upp till 50 giraffer. Honorna går dräktiga i 14 - 15 månader och deras kalvar är ca. 2 meter höga vid födseln. Giraffer har inte bara en lång hals utan också en 45 cm lång tunga. Tungan använder giraffen till att gripa tag i blad och annan föda.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 42% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-05-04.