I norra Sverige kan man se naturfenomenet aurora borealis. Vad heter det på svenska?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #5887

I norra Sverige kan man se naturfenomenet aurora borealis. Vad heter det på svenska?

Norrsken

Förklaring

Polarsken är ett himlafenomen som uppstår när laddade partiklar som accelererats till höga energier i jordens magnetosfär kraschar i atmosfären. Polarsken uppträder huvudsakligen i ringformade områden runt jordens två magnetiska poler och kallas norr- och sydsken, eller Aurora borealis respektive Aurora australis. I Sverige är Pajala är den ort som oftast har norrsken inom synhåll.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 91% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-06-22.