Sverige hade under många hundra år en statskyrka. När skiljdes kyrkan från staten?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #5898

Sverige hade under många hundra år en statskyrka. När skiljdes kyrkan från staten?

2000

Förklaring

Under första hälften av 1800-talet fick frikyrkliga rörelser allt starkare spridning i Sverige. 1858 tilläts andra kyrkor än Svenska kyrkan att verka i landet. 1951 års religionsfrihetslag gav svenska medborgare rätten att fritt gå ur Svenska kyrkan utan krav på att man måste gå med i ett annat godkänt samfund. Den 1 januari år 2000 skiljdes Svenska kyrkan och Svenska staten slutligen åt.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 36% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-06-22.