Den svenska skolan har bytt betygsystem många gånger. Vilket var det högsta betyg en elev kunde få 1992?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SAMHÄLLET FRÅGA #5903

Den svenska skolan har bytt betygsystem många gånger. Vilket var det högsta betyg en elev kunde få 1992?

5

Förklaring

Skolbetyg i Sverige har sett olika ut genom åren. På läroverken infördes 1820 en fyrgradig betygsskala: A till D. 1897 infördes en sjugradig skala av bokstavsbetyg: A, a, AB, Ba, B, BC, C. I 1962 års grundskola och 1966 års gymnasium infördes en femgradig relativ betygsskala: 1-5. Sedan 1994 är betygskalan fyrgradig där Icke godkänd (IG), Godkänd (G), Väl godkänd (VG) och Mycket väl godkänd (MVG) används.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 63% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-06-22.