På Ivön nära Kristianstad fanns förr ett kaolinbrott. Vad används kaolin till?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

TEKNOLOGI FRÅGA #5906

På Ivön nära Kristianstad fanns förr ett kaolinbrott. Vad används kaolin till?

Porslin

Förklaring

Kaolin är en vit, mycket plastisk lera med flera användningsområden, bestående huvudsakligen av mineralet kaolinit. Leran kallas även för porslinslera, eftersom dess främsta användningsområde ligger inom tillverkningen av porslin. Materialet används också vid tillverkningen av sanitetsgods. Ivösjöns kaolin blev råmaterial till Iföverkens sanitetsgods, eldfasta tegel och isolatorporslin.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 53% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-06-22.