Vad är ett lappkast?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ORD OCH SPRÅK FRÅGA #5914

Vad är ett lappkast?

En vändning på skidor

Förklaring

Ett lappkast är en helomvändning på skidor, varvid först den ena skidan vänds 180 grader och därefter den andra, som placeras intill den första. I överförd bemärkelse betyder det en plötslig och påtaglig åsiktsförändring.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 55% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-06-22.