Förr i tiden spelade man ofta med kulor på skolgårdarna. Vad vad en "dank" för sorts kula?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SPORT OCH FRITID FRÅGA #5915

Förr i tiden spelade man ofta med kulor på skolgårdarna. Vad vad en "dank" för sorts kula?

Metallkula

Förklaring

De flesta spelkulorna kallas stenkulor och är gjorda av bränd lera målade i klara färger. Även glaskulor är vanliga, oftast genomskinliga med en dekorativ sträng av färgat glas i mitten, liksom porslinskulor, vanligen med tunna streck av färgad emaljering över ytan. Ibland används även stålkulor från kullager och kallas då dankar. Vanligen utgår kulspelandet från att en person bygger en pyramid av kulor vilka de övriga spelarna sedan ska träffa.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 51% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-06-22.