Stora alvaret är ett naturområde med speciell flora. På vilken ö finner man alvaret?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GEOGRAFI FRÅGA #5919

Stora alvaret är ett naturområde med speciell flora. På vilken ö finner man alvaret?

Öland

Förklaring

Stora alvaret är ett 37 km långt och 15 km brett område med alvarmark på de södra delarna av Öland. Området utgör en fjärdedel av hela öns yta. Alvaret utgörs i huvudsak av trädlös hedmark. Området har en speciell flora med en mängd arter som är unika för området och används historiskt som betesmark. Stora alvaret har tillsammans med södra Ölands odlingslandskap utsetts till världsarv av UNESCO.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 53% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-06-22.