Hur många arter av fladdermus finns i Sverige?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #5922

Hur många arter av fladdermus finns i Sverige?

19

Förklaring

Fladdermöss är den näst artrikaste däggdjursgruppen på jorden med mer än 1000 arter, vilka alla kan flyga. Många arter av fladdermöss är hotade eller sällsynta, ofta framförallt av habitatförlust. I Sverige har man hittat 19 arter fladdermöss, vilka alla sedan 1986 är fridlysta. Till fladdermössens hjälp kan man i lämpliga habitat sätta upp speciella fladdermusholkar. Dessa skiljer sig från fågelholkar genom att ingången är i holkens undersida.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 44% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-06-22.