Jordens omkrets är 25.000 sjömil lång, men hur lång är en internationell sjömil?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #6

Jordens omkrets är 25.000 sjömil lång, men hur lång är en internationell sjömil?

1.852 m

Förklaring

En internationell sjömil (nautisk mil) är en längdenhet. Enheten för hastighet till sjöss definieras utifrån sjömil per timme och kallas knop som avser 1/60 breddgrad per timme (1 knop = 1 sjömil per timme). På en internationell hydrografisk konferens i Monaco år 1929 fastställdes en sjömil till 1852 meter.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 59% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-09.