Clownfiskar lever i sträng hierarki. Vem är överst i denna?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #6061

Clownfiskar lever i sträng hierarki. Vem är överst i denna?

Honan

Förklaring

I den tecknade filmen "Finding Nemo" glömde de visst att berätta en intressant detalj om just clownfiskar - de kan byta kön! Clownfiskar lever i grupp bestående av ett ynglande par med en hane och en hona samt några icke-ynglande hanar. Det råder sträng hierarki baserad på storlek: honan är störst, hanen är näst störst och därefter följer de andra hanarna. Om honan dör kommer den ynglande hanen byta kön och bli den ynglande honan. Den största av de icke-ynglande hanarna blir då befordrad till ynglande hane.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 54% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-11-05.