Detta djur skjuter in en kalkstav i partnern innan parningen. Forskarna är ännu inte klara över varför. Vilket djur är detta?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #6063

Detta djur skjuter in en kalkstav i partnern innan parningen. Forskarna är ännu inte klara över varför. Vilket djur är detta?

Vinbergssnäckan

Förklaring

En vinbergssnäckas könsdelar sitter på dess hals precis bakom "ögon-stjälkarna". Vinbergssnäckor är hermafroditer, det vill säga en individ är både hane och hona. Detta betyder dock inte att de kan befrukta sig själva. Själva parningen sker genom att de två sniglarna reser sig upp och trycker sina undersidor mot varandra, därefter penetreras båda parter av den andres kalkstav. Det egentliga syftet med denna stav är ännu okänt. Själva fortplantningen sker först i nästa skede då de för ut var sin lem och överför sädesceller.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 25% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-11-05.