Vad är en transsexuell kvinna?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #6112

Vad är en transsexuell kvinna?

En person född som man, som önskar att vara kvinna

Förklaring

En transsexuell är en pojke/man eller flicka/kvinna som känner och ser sig själva som en person av det motsatta könet. Transsexuella har en känsla av att de placerats i fel kropp. Villkoren är inte de samma som för transvestism eller homosexualitet. Transsexuella vill förändra sina kroppar, så att de faller i linje med deras psykologiska kön, ett s.k. könsbyte. Personer födda som kvinnor som vill bli eller helt enkelt ser sig själva som män kallas transsexuella män och personer födda som män som vill bli eller ser sig själva som kvinnor kallas transsexuella kvinnor.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 36% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-11-05.