Hur många ben består en mänsklig skalle av?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #665

Hur många ben består en mänsklig skalle av?

23

Förklaring

Skelett är ett gemensamt namn för alla ben som utgör stödstrukturen hos en- eller flercelliga djur, däribland människan. Skelettet är nödvändigt både för struktur och rörelseförmåga. Det mänskliga skelettet består av fler än 200 ben som utgör ca. 18% av människans kroppsvikt. Människans kranium består av 23 ben varav två är rörliga - underkäken och tungbenet. Dess övriga ben sitter ihop i sicksackformade, styva leder som kallas suturer. Kraniets främsta uppgift är att bära ansiktet och skydda hjärnan.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 26% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-07-04.