Vad är Alzheimers sjukdom?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #667

Vad är Alzheimers sjukdom?

En hjärnsjukdom

Förklaring

Alzheimers sjukdom är en progressiv, destruktiv sjukdom och den vanligaste formen av demens. Den drabbade lider en successiv försämring av de psykiska och kroppsliga funktionerna, vilket slutligen leder till döden. Den genomsnittliga livslängden efter ställd diagnos är 7-10 år. I allmänhet är de personer som diagnostiseras med Alzheimers sjukdom över 65 år. Sjukdomen har fått sitt namn efter den tyske läkaren och neurologen Alois Alzheimer som observerade och beskrev sjukdomen år 1906.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 72% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-07-04.