Vilket land hade apartheidlagar ända fram till 1990-talet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #712

Vilket land hade apartheidlagar ända fram till 1990-talet?

Sydafrika

Förklaring

Apartheid (Afrikaans: avskildhet, åtskillnad) är en benämning på den rasåtskillnadspolitik och samhällssystem som rådde i Sydafrika under perioden år 1948-1994. När Nationalist Partiet vann parlamentvalet år 1948 infördes en lagstiftning grundad på officiell diskriminering av landets samtliga icke-vita. Människor delades in i rasgrupperna white, black, asian och coloured och separerades. Blandade äktenskap blev olagliga, svarta fick inte vistas utomhus på kvällen, de skulle bära ID och fråntogs även sin rösträtt. Apartheid avskaffades först år 1992 efter stor press från omvärlden och många års inre kamp.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 86% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-07-10.