Vad är jihad enligt traditionell islamisk tolkning?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #748

Vad är jihad enligt traditionell islamisk tolkning?

En plikt att ta till vapen när det krävs

Förklaring

Jihad är en religiös plikt för muslimer. Det finns olika typer av jihad fisabilillah (för Allahs skull); Jihad of the heart (jihad bil qalb/nafs), Jihad by the tongue (jihad bil lisan), Jihad by the hand (jihad bil yad) och Jihad by the sword (jihad bis saif). Orientalisten Maxime Rodinson skrev: "Jihad är en propagandisk anordning som vid behov tillgriper väpnad kamp - två ingredienser som är gemensamma för många ideologiska rörelser".

Statistik

Svarstid 0s (0s). 40% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-10-29.