Vilket år i den gregorianska kalendern är utgångspunkt för den islamiska tideräkningen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #76

Vilket år i den gregorianska kalendern är utgångspunkt för den islamiska tideräkningen?

År 622

Förklaring

Islams grundare Muhammed (år 570-632) anses vara Islams sista mänskliga figur samt sista och viktigaste profet. Muhammed omtalas som "profeternas sigill". Muslimer betraktar honom som den som återinförde den ursprungliga monoteistiska tron på Gud, som skapades av Adam, Abraham, Noa, Jesus och Moses. Han var också verksam som köpman och krigsherre. Muhammeds utvandring (Hijra) från Mecka till Medina ägde rum år 622 Denna händelse markerar den muslimska eran och är utgångspunkt för den islamiska tideräkningen (år 0).

Statistik

Svarstid 0s (0s). 44% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-14.