Var utspelades det sjöslag som skildras i den danska nationalsången "Kong Christian stod ved højen mast"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #80

Var utspelades det sjöslag som skildras i den danska nationalsången "Kong Christian stod ved højen mast"?

Kolberger Heide

Förklaring

Slaget vid Kolberger Heide var ett sjöslag mellan danska och svenska flottan under Torstensonskriget. Slaget bröt ut vid Femern i juli år 1644. Den danska flottan leddes av den danske kungen Kristian IV och den svenska av amiral Clas Fleming. Kristian IV befann sig på sitt flaggskeppet Trefaldigheten då han träffades av granatsplitter och föll omkull. Man trodde först att han hade stupat, varpå han reste sig och krävde fortsatt kamp. Kriget slutade med ett danskt nederlag.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 32% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-14.