Hur högt är Klippiga bergens högsta berg, Mount Elbert?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GEOGRAFI FRÅGA #889

Hur högt är Klippiga bergens högsta berg, Mount Elbert?

4.399 meter

Förklaring

Klippiga bergen (Rocky Mountains) är en bergskedja i västra Nordamerika. Klippiga bergen sträcker sig från Mexico genom USA och Kanada och slutar i Alaska. Bergskedjans högsta punkt är Mount Elbert som ligger i Colorado. Mount Elbert är 4.399 meter högt.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 37% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-04.