Vilken engelskman påbörjade en fullständig världsomsegling år 1577?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #8965

Vilken engelskman påbörjade en fullständig världsomsegling år 1577?

Sir Francis Drake

Förklaring

Engelskmannen Sir Francis Drake (ca. år 1540 - 1596) var viceamiral, navigator, upptäcktsresande, politiker, ingenjör, kapare och skeppsentusiast under drottning Elisabet I tid. Han var den andra upptäcktsresanden som gjorde en fullständig världsomsegling. Den första gjordes av spanjoren Elcano år 1522 . År 1563 seglade Drake västerut mot de spanska fastlandskolonierna, eftersom han lockades av dess enorma rikedom. Det sägs att han hatade spanjorerna på grund av deras katolska tro och deras misstänksamhet mot alla som inte var spanjorer. Drake började sin resa runt Jorden år 1577 och när han återvänt hem blev han adlad av drottning Elisabet I.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 51% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2012-06-19.