Hur många ädelmetaller finns det?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #901

Hur många ädelmetaller finns det?

8

Förklaring

Det finns åtta ädelmetaller - guld, silver och de sex platinametallerna rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium och platina. De kännetecknas av att de uppvisar liknande fysikaliska och kemiska egenskaper. Dessa metaller finns i naturen, eftersom de inte tenderar att bilda föreningar med andra ämnen. Ädelmetaller, särskilt platina, används ofta i laboratorier eftersom de inte angrips av starka syror eller baser.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 49% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-05.