Inom vilken av följande branscher verkar Holmen AB?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara