Vilken av följande organismer är fanerogam?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #9072

Vilken av följande organismer är fanerogam?

Maskros

Förklaring

Fröväxter kan delas in beroende på om dess frön är gömda i en frukt eller sitter nakna. Gömfröiga växter är den största divisionen och innehåller alla blomväxter (ca 300 000 kända arter) medan de nakenfröiga grupperna tillsammans omfattar 840 arter. Växtriket delades historiskt in i sporväxter (kryptogamer) och blomväxter (fanerogamer). Den indelningen är dock inte naturlig, men termerna används fortfarande.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 36% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2012-07-03.