Vad är den kemiska formeln för gasen ozon?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #930

Vad är den kemiska formeln för gasen ozon?

O3

Förklaring

Ozon har den kemiska formeln O3 och är en gas i stratosfären som skyddar mot ultraviolett strålning. Ozon är kemiskt instabilt och är explosionsfarligt om det är orent. Ozonlagret är ett lager av atmosfären som befinner sig 10 till 50 km upp och huvudsakligen består av ozon. Eftersom ozon är frätande på levande vävnad placerade man ofta tuberkulosesanatorier i täta barrskogar, eftersom dessa producerar små mängder ozon, som vid inandning dödar tuberkulosbakterier i lungorna.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 69% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-06.