När uppfanns geigermätaren?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

TEKNOLOGI FRÅGA #947

När uppfanns geigermätaren?

1908

Förklaring

En geigermätare är ett instrument som mäter radioaktivitet. Den är speciellt utformad för mätning av joniserande strålning. Geigermätaren kan upptäcka alfapartiklar (snabba heliumkärnor), betapartiklar (snabba elektroner) och gammafotoner, men inte neutroner. Hans Geiger och Ernest Rutherford utvecklade geigermätaren år 1908. Vid denna tidpunkt kunde den endast upptäcka alfapartiklar.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 31% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-06.