Vad hette Harald Blåtands far?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #97

Vad hette Harald Blåtands far?

Gorm den Gamle

Förklaring

Gorm den gamle, far till Harald Blåtand, var en dansk kung som regerade från Jelling under mitten av 900-talet. Han var snarare konung över Jylland än hela Danmark. Gorm den gamle är den första konung som omnämnts i samtida danska källor, närmare bestämt de två runstenarna i Jelling. På den "Större Jellingestenen" står det: Harald konge bød gøre kumler disse efter Gorm fader sin og efter Thyra moder sin, den Harald som sig vandt Danmark al og Norge og danerne gjorde kristne.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 35% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-15.