Vem sände ut Vitus Jonassen Bering för att utforska Rysslands östligaste del?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #983

Vem sände ut Vitus Jonassen Bering för att utforska Rysslands östligaste del?

Peter den Store

Förklaring

Vitus Jonassen Bering levde år 1681-1741 och var en dansk-rysk upptäcktsresande och marinofficer. Han blev värvad till Peter den Stores flotta och deltog i Stora nordiska kriget där han stred mot sitt gamla och nya fosterlands gemensamma fiender. Efter kriget önskade tsaren utforska och kartlägga Rysslands östliga del. År 1728 bevisade Bering att Asien och Nordamerika inte var förenade med varandra. Sundet mellan de två kontinenterna kallas Berings sund och är uppkallat efter just Bering.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 48% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-08.