Vad är det fonetiska alfabetet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ORD OCH SPRÅK FRÅGA #992

Vad är det fonetiska alfabetet?

Ett alfabet där bokstäverna har namn

Förklaring

Den fonetiska alfabetet (bokstavering) är ett speciellt alfabet som används i radiokommunikation för att ange de vanliga latinska bokstäverna. Varje bokstav har ett namn som sägs istället för bokstaven. Syftet är att eliminera missuppfattningar om vilken bokstav som sägs. Namnen är lätta att säga och uttalas på samma sätt på alla språk. Det första fonetiska alfabetet offentliggjordes år 1927, men har genomgått ett flertal ändringar sedan dess. Den fonetiska alfabetet används av Nato.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 45% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-09.